Stuur een bericht

Thuiszorginstelling

Via een thuiszorginstelling kunt u een beroepskracht regelen die thuiszorg verleent. Hiervoor heeft u een indicatie nodig. De thuiszorginstelling kan u hierbij behulpzaam zijn.

De beroepskracht  komt op afgesproken tijden langs voor verzorging, verpleging of begeleiding van de cliënt. Of voor huishoudelijke hulp. De meeste instellingen doen meer. Mogelijk kunt u via de thuiszorginstelling ook één van de volgende zaken regelen:

  • Acute zorg bij noodsituaties.
  • Flexibele inzet van zorguren.
  • Hulp bij de aanvraag van de indicatie.
  • Advies van de ledenconsulent.
  • Respijtzorg.
  • Uitleen van verpleegartikelen.


Vraag bij de klantenservice van de zorginstelling na op welke ondersteuning de zorgvrager kan rekenen.