Stuur een bericht

Vrijwilligerszorg

Vrijwilligerszorg wordt geboden door allerlei organisaties in de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde.

Mantelzorg of vrijwilligerszorg?
Mantelzorg en vrijwilligerszorg lijken op elkaar. Toch zijn er belangrijke verschillen. Mantelzorgers zorgen voor iemand die zij kennen en kunnen hun zorg niet zomaar stoppen of zelf regelen. Vrijwilligerszorg wordt meestal geboden vanuit een organisatie. Vrijwilligers kunnen hun zorgen zelf indelen en ook weer stopzetten.

Voorbeelden van vrijwilligerszorg
Rode Kruis Telefooncirkel, Zonnebloem afdelingen, Naoberhulp, Humanitas en welzijnsinstelling stichting Welstad. Ook verenigingen als vrouwenbond, ouderenbond en kerken bieden hulp en ondersteuning in de thuissituatie.

Soorten hulp
De vrijwilligerszorg kan hulp bieden in de vorm van (zieken)bezoek, (rolstoel)wandelen, uitstapjes en ontspanningsactiviteiten, vervoer, rouwbegeleiding, klusjes, boodschappen doen, begeleiding naar het ziekenhuis, hulp bij administratie, een vriendschappelijk contact onderhouden, telefooncirkel, boekbezorging etc.

Respijtzorg
Ook bieden vrijwilligers gezelschap aan chronische zieken, gehandicapten of dementerenden wanneer de vaste verzorger (mantelzorger) er even tussenuit wil. Dit wordt respijtzorg genoemd ofwel ‘even vrijaf’ voor de mantelzorger.

Hulp bij palliatieve of terminale zorg thuis
Als mantelzorger en verzorgde graag samen willen blijven, kan het prettig zijn om hulp van vrijwilligers in de thuissituatie in te schakelen. Voor de mantelzorger om even vrijaf te nemen en voor de verzorgde om contacten met buitenstaanders te onderhouden. Inwoners van Stadskanaal kunnen hiervoor een beroep doen op een groep vrijwilligers voor de Terminale en Palliatieve Vrijwillige Thuishulp. U kunt hiervoor contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg.

Voor vragen over vrijwilligerswerk in algemene zin: neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp.