Stuur een bericht

Nieuws

Terug

Helpdesk Zorgaanbieders nu ook voor knelpunten bij regelen palliatieve zorg

Het is belangrijk dat mensen aan het einde van hun leven kunnen overlijden op de plek van hun voorkeur. Mensen in de laatste levensfase en hun naasten moeten dan zo min mogelijk last hebben van zaken die daarvoor geregeld moeten worden. Door de grote keuzevrijheid zijn er nogal wat mogelijkheden, wat soms knelpunten oplevert. Zorgprofessionals met vragen over het regelen van palliatieve zorg waar ze zelf niet uitkomen, kunnen na 1 maart 2016 terecht bij de helpdesk zorgaanbieders die door van het ministerie van VWS is ingesteld. Knelpunten die door cliënten en hun naasten worden aangedragen kunnen gemeld worden bij het telefoonnummer 1400.

Dinsdag 8 maart 2016

Sommige mensen hebben een Wlz-indicatie en verblijven in een instelling, maar willen toch elders overlijden. Andere mensen ontvangen verpleging en verzorging thuis, maar willen uiteindelijk toch naar een hospice of een palliatieve unit in een verpleeghuis, omdat het thuis niet langer gaat. Juist in deze fase is snel handelen nodig. Het blijkt dat professionals en organisaties bij het regelen van deze zorg soms nog tegen onduidelijkheden of obstakels aanlopen. Staatssecretaris Van Rijn had toegezegd dat zorgprofessionals hierbij ondersteuning kunnen krijgen, waar met de Helpdesk Zorgaanbieders invulling aan wordt gegeven.

Zorgprofessionals met vragen over het regelen van palliatieve zorg waar ze zelf niet uitkomen, kunnen na 1 maart 2016 terecht bij de helpdesk zorgaanbieders (030-2739900, http://hervorminglangdurigezorg.nl/helpdesk/). Daar is een apart onderdeel voor palliatieve zorg opgenomen. Informatievragen kunnen direct door deze helpdesk worden beantwoord.

Mocht de vraag niet beantwoord kunnen worden of mocht er sprake zijn van een knelpunt, dan zal de helpdesk een team van experts op het gebied van Organisatie en financiering rond palliatieve zorg inschakelen. Dit praktijkteam bestaat uit experts van VWS, ZN, CIZ, Fibula (de koepel van netwerken palliatieve zorg) en enkele zorgprofessionals. In samenspraak met de regionale vertegenwoordigers van netwerken, verzekeraars en zorgkantoren pakken zij het probleem aan. Ook meldingen over palliatieve zorg die zijn ontvangen door het al bestaande praktijkteam ‘zorg op de juiste plek’ zullen door deze experts worden opgepakt.