Stuur een bericht

Over ons

Het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Zuid Groningen werkt in opdracht van de gemeenten Stadskanaal. Sinds 2003 werken we aan de herkenning en erkenning van mantelzorgers. Het steunpunt werkt samen met de medewerkers van de stichting Rzijn in Vlagtwedde en is ondergebracht bij de stichting Welstad Stadskanaal.

Taken
Het Steunpunt Mantelzorg heeft verschillende taken:

 • Netwerkfunctie
  Wij opereren binnen het netwerk van organisaties voor wonen, welzijn en zorg. In dit netwerk wordt aandacht besteed aan mantelzorgondersteuning. Iedere organisatie heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de mantelzorgers die zij in hun werk tegenkomen. Het Steunpunt Mantelzorg wil ondersteuning van mantelzorgers verbeteren en heeft aandacht voor leemtes in het aanbod. 

 • Voorlichtingsfunctie
  Wij geven voorlichting over mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Onze doelgroepen zijn mantelzorgers, professionele en vrijwillige organisaties, belangenorganisaties, etc. Driemaal per jaar verspreiden wij een mantelzorgnieuwsbrief. Daarnaast verzorgen we voorlichtingen en scholing voor verschillende doelgroepen. Ook organiseren we de Dag van de Mantelzorg.

 • Coördinatie van mantelzorgondersteuning
  Mantelzorgers kunnen rechtstreeks een beroep doen op het Steunpunt Mantelzorg. Bij het Steunpunt Mantelzorg zijn vrijwilligers actief die zowel algemene mantelzorgondersteuning als respijtzorg bieden. Daarnaast biedt het Steunpunt vrijwilige terminale thuishulp.

 • Coördinatie van vrijwilligerszorg
  Het Steunpunt Mantelzorg draagt zorg voor de coördinatie van vrijwilligerszorg. Deze zorg wordt geboden door een keur aan organisaties. Voor dit doel komen deze organisaties drie keer per jaar bij elkaar om ontwikkelingen te bespreken.

 
Deze website vloeit voort uit de mantelzorgnotitie van de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde: “Wie zorgt, staat niet alleen”. Door recente ontwikkelingen in de zorgsector is het steeds belangrijker om mantelzorgers vroegtijdig te vinden en op de hoogte te brengen van de mogelijkheden om steun te ontvangen bij hun belangrijke werk.
Op dit moment staan er ongeveer 1100 mensen ingeschreven als mantelzorger. Dat wil zeggen: mensen die

 • meer dan 8 uur per week zorgen
 • langer dan 3 maanden zorgen
 • of een combinatie van deze twee.

Velen van hen weten niet dat ze mantelzorger zijn. Velen van hen weten niet dat ze een beroep kunnen doen op mantelzorgondersteuning. Het risico op overbelasting is groot. Daardoor kunnen mensen zelf ziek worden. Het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Zuid Groningen heeft als belangrijkste doelstelling om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen en om hen daarnaast de eigen regie te laten behouden bij de verzorging van hun naaste.