Stuur een bericht

Organisaties & websites

Terug

Platform Hattinga Verschure

Het Platform Hattinga Verschure is in 2006 opgericht op initiatief van de provincie Groningen en Zorgbelang Groningen. Het bestuur van de stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij hebben affiniteit met mantelzorg of zijn zelf mantelzorger geweest. De belangrijkste doelstelling is het collectief behartigen van belangen van (ex)mantelzorgers in de provincie Groningen. Het platform houdt zich onder meer bezig met:

  • ondersteuning lokale mantelzorgers
  • boven-lokale acties
  • overleg en samenwerking
  • informatie en voorlichting


Daarnaast heeft het bestuur een aantal projecten gedefineerd: jeugdige mantelzorgers, acute mantelzorgovername, inventarisatie Wmo-gelden, werken en mantelzorg.

Ga voor meer informatie naar: www.sphv.nl.