Stuur een bericht

Informatie aan huis

Misschien kunt u niet of gaat u liever niet naar een inloopspreekuur. In dat geval kunt u informatie aan huis aanvragen. In overleg met zorgvrager en mantelzorger wordt dan een afspraak gemaakt voor een bezoek aan huis. Die afspraak maakt u met de wijkvoorlichter van Welstad.

Wijkvoorlichters zijn vrijwilligers met (levens)ervaring die een speciale opleiding gevolgd hebben. Zij kunnen u informeren over hulp- en dienstverlenende instanties en hoe u deze kunt bereiken. Dit kunnen instanties zijn die zich bezighouden met:

  • aanpassing aan de woning
  • thuishulp
  • dagopvang
  • vervoersmogelijkheden
  • praktische hulp
  • respijtzorg
  • financiële regelingen
  • etc.


Het huisbezoek
Wijkvoorlichters bieden een luisterend oor. Ze staan open voor uw vragen, kennis en ervaring. Van een huisbezoek wordt een kort verslag gemaakt. Is er hulp nodig en wilt u daarvan gebruik maken? Dan wordt gezocht naar de juiste ondersteuning en wordt deze in gang gezet.

Aan een bezoek van de wijkvoorlichter zijn geen kosten verbonden. U heeft geen verwijzing van bijv. uw huisarts nodig. Indien gewenst kunt u aangeven of u voorkeur heeft voor een mannelijke of vrouwelijke vrijwilliger. De vrijwilliger zal zich desgevraagd legitimeren.


Gemeente Stadskanaal, Stichting Welstad
Lucie Doornbos of Dinie Veenstra: 0599 – 63 59 99
E-mail: mantelzorg@welstad.nl