Stuur een bericht

Overige activiteiten

We doen er veel aan om mantelzorgers te ondersteunen. Het Steunpunt Mantelzorg en ook andere organisaties organiseren diverse cursussen en bijeenkomsten. Mantelzorgers kunnen nieuwe dingen leren of vaardigheden oefenen. Deze activiteiten zijn erop gericht om de zorgtaken van de mantelzorger te verlichten. U kunt uw taken gemakkelijker of beter uitvoeren en langer volhouden.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

  • zelfredzaamheid
  • verzorgende handelingen
  • kennis van ziektebeelden
  • praktische vaardigheden
  • steun mobiliseren
  • preventieve ondersteuning voor mantelzorgers en mensen met geestelijke problemen.
     

Wie, wat en waar?
Kijk in de Activiteitenagenda Mantelzorg voor actuele informatie. Als geregistreerd mantelzorger krijgt u deze drie keer per jaar thuisgestuurd, maar u vindt hem ook hier.

Aanbod Beweeg-Activiteiten Volwassenen
De Buurtwerkers Sport organiseren voor volwassenen diverse Beweeg-Activiteiten in de gemeente Stadskanaal. Er is een breed scala aan mogelijkheden.
De activiteiten zijn opgezet om mensen samen met andere wijkbewoners te activeren. Goed voor de gezondheid en het opdoen van sociale contacten in uw wijk.
Ook kunnen ze u helpen met het aansluiten bij een geschikte sportverenging.
Heeft u een andere beweegvraag, neem gerust contact met een van onze Buurtwerkers Sport-Volwassenen op.
Monique Engelage     email: m.engelage@welstad.nl of telefoon: 06-23477522
Rien Jansen               email: r.jansen@welstad.nl  of telefoon: 06-10031272

Voor meer informatie vindt u hier ons beweegaanbod.

Aanbod Inloopochtenden
Stichting Welstad organiseert sinds het voorjaar van 2017 op verschillende locaties in de wijken van de gemeente Stadskanaal inloopochtenden samen met vrijwilligers.
Dit zijn laagdrempelige activiteiten waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten of een luisterend oor vinden. Men kan ook informatie krijgen over diensten en activiteiten in de wijk en op weg geholpen worden bij vragen en ideeën.
Vanuit deze inloopactiviteiten kunnen ook initiatieven voor nieuwe activiteiten en diensten ontstaan, waarbij Welstad vraaggericht ondersteuning kan bieden.
Voor meer informatie klik hier.